Elite Planet Jackpot

(Pillowtalks Tiguan x Silvi Cola Sumatra)

27/02/2015

red silver con bianco

- neutro -

 

 

 

 

HCM gen. test: N/N

ECOCARDIO NEGATIVA

 

 

 

 
 

9 mesi

 

 

 

 

 

7 mesi